Code Hack FB: 3+ Cách lấy code hack Facebook

323
Cách Lấy Code Hack Fb Siêu Dễ
Cách Lấy Code Hack Fb Siêu Dễ

Code hack fb siêu dễ mà không còn lạ lẫm với các bạn trẻ hiện nay. Nhưng bạn đã biết hết cách lấy code hack fb hay chưa? Trogn bài dưới đây sẽ hướng dẫn bạn những cách đơn giản nhất.

Xem thêm:

Những lưu ý khi dùng code hack fb bạn cần biết

Code hack facebook mang lại hiệu quả nhanh và cao hơn so với các phương pháp hack facebook truyền thống khác. Tuy nhiên, nó chỉ hoạt động với danh sách bạn bè của bạn. Các bạn lưu ý sử dụng mã hack facebook ở những nơi cần thiết và không sử dụng vào mục đích xấu như dùng để lừa đảo, trộm cắp tài sản hay gây ra những hành động ảnh hưởng trực tiếp đến chủ sở hữu. điều kiện.

Những lưu ý khi dùng code hack fb bạn cần biết
Những lưu ý khi dùng code hack fb bạn cần biết

Cách hack facebook bằng code hack fb

  • Bước 1: Đăng nhập tài khoản Facebook cá nhân và tìm người cần hack nickname. Như đã đề cập trước đó, người này phải có trong danh sách bạn bè của bạn để áp dụng mã kiểm tra mật khẩu Facebook.
  • Bước 2: Đăng xuất Facebook cá nhân và chọn “Quên mật khẩu”, sau đó copy ID của tài khoản muốn hack vào ô trống.
  • Bước 3: Click chọn  “Đây là tài khoản của tôi”
  • Bước 4: Chọn Đặt lại mật khẩu qua email và nhấn Tiếp tục. Sau đó nhấn F12. Nhấp chuột phải vào ô trống để chọn Kiểm tra. Ngay lập tức bạn sẽ nhận được mã hack Facebook để đăng nhập vào tài khoản mà bạn muốn hack.

<html>
<head>
<title>Nhập mã bảo mật</title>
<meta name=”viewport” content=”user-scalable=no,initial-scale=1,maximum-scale=1″>
<link href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/ya/r/O2aKM2iSbOw.png” rel=”shortcut icon” sizes=”196×196″>
<meta name=”referrer” content=”origin-when-crossorigin” id=”meta_referrer”>
<meta name=”theme-color” content=”#3b5998″>
<link type=”text/css” rel=”stylesheet” href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y8/l/0,cross/DBr232uOsL1.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz” data-bootloader-hash=”K5Cmv” crossorigin=”anonymous”>
<link type=”text/css” rel=”stylesheet” href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y_/l/0,cross/kjsoStqJnWk.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz” data-bootloader-hash=”TNouh” crossorigin=”anonymous”>
<link type=”text/css” rel=”stylesheet” href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y2/l/0,cross/-CZey8AHKOg.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz” data-bootloader-hash=”eerAm” crossorigin=”anonymous”>
<meta http-equiv=”origin-trial” data-feature=”getInstalledRelatedApps” data-expires=”2017-12-04″ content=”AvpndGzuAwLY463N1HvHrsK3WE5yU5g6Fehz7Vl7bomqhPI/nYGOjVg3TI0jq5tQ5dP3kDSd1HXVtKMQyZPRxAAAAABleyJvcmlnaW4iOiJodHRwczovL2ZhY2Vib29rLmNvbTo0NDMiLCJmZWF0dXJlIjoiSW5zdGFsbGVkQXBwIiwiZXhwaXJ5IjoxNTEyNDI3NDA0LCJpc1N1YmRvbWFpbiI6dHJ1ZX0=”>
<link rel=”manifest” href=”/data/manifest/” crossorigin=”use-credentials”>
<link href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3iANy4/yx/l/vi_VN/Z-CoqJSGpRp.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz” rel=”preload” as=”script” crossorigin=”anonymous”>
<link href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yx/r/saWsRxax7we.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz” rel=”preload” as=”script” crossorigin=”anonymous”>
<link href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yQ/r/caVzLa4VSnJ.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz” rel=”preload” as=”script” crossorigin=”anonymous”>
<link href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yO/r/6KqFq7q8hV0.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz” rel=”preload” as=”script” crossorigin=”anonymous”>
</head>
<body tabindex=”0″ class=”touch x2 android _fzu _50-3 iframe acw portrait” style=”min-height: 738px; background-color: rgb(255, 255, 255);”>
<div id=”viewport” data-kaios-focus-transparent=”1″ style=”min-height: 738px;”>
<h1 style=”display:block;height:0;overflow:hidden;position:absolute;width:0;padding:0″>Facebook</h1>
<div id=”page”>
<div class=”_129_” id=”header-notices”></div>
<div class=”_129- _6dr5″ id=”MChromeHeader”>
<div class=”_7om2 _52we _52z5″ id=”header” data-sigil=”MTopBlueBarHeader”>
<div class=”_4g34 _52z6″ data-sigil=”mChromeHeaderCenter”>
<a href=”/login/?ref=dbl”><i class=”img sp_aeWjzEJ7_HZ_2x sx_0b9e20″><u>facebook</u></i></a>
</div>
</div>
</div>
<div class=”acw” id=”root” role=”main” data-sigil=”context-layer-root content-pane” style=”min-height: 694px;”>
<div class=”_7om2″>
<div class=”_4g34″>
<div class=”_7v6_”>
<form method=”post” action=”/recover/code/?ars=facebook_login&amp;em%5B0%5D=d%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2Ap%40gmail.com&amp;rm=send_email&amp;spc=0&amp;fl=default_recover&amp;try=2&amp;ref=dbl”>
<input type=”hidden” name=”lsd” value=”AVrJ8B78″ autocomplete=”off”>
<input type=”hidden” name=”jazoest” value=”2572″ autocomplete=”off”>
<input type=”hidden” name=”ri”>
<input type=”hidden” name=”rpm”>
<input type=”hidden” name=”sr” value=””>
<div class=”_5yd0 _2ph- _5yd1″ data-sigil=”error_message”>
<div class=”_52jd”>
Số bạn đã nhập không khớp với mã. Vui lòng thử lại.
</div>
</div>
<section>
<section class=”_2pif _2pia _2pio”>
<section class=”_6w7o”>
<div>
Chúng tôi đã gửi mã của bạn đến:
</div>
<div>
<div class=”_2pic”>
d********[email protected]
</div>
</div>
</section>
</section>
<section class=”_2pi9 _2pim _6w7p _7bro”>
<div>
Vui lòng kiểm tra mã trong email của bạn. Mã này gồm 6 số.
</div>
</section>
</section>
<section class=”_2pio _2pia”>
<a class=”_7brn” href=”/login/forget_recovery/?next=%2Frecover%2Finitiate%2F%3Ffl%3Ddefault_recover&amp;ref=dbl”>Bạn chưa có mã?</a>
</section>
<section class=”_2pin _2pia _6w7o”>
<div>
<strong>Nhập mã gồm 6 chữ số</strong>
</div>
</section>
<section class=”_2pin _2pia”>
<input autocorrect=”off” autocapitalize=”off” autocomplete=”off” type=”number” class=”_4nyr _4nyq _7bri _85k- _4qkw” name=”n” placeholder=”######” autofocus=”1″ data-sigil=”code-input”>
</section>
<div class=”_2pin _2pi8 _7brk”>
<button type=”submit” value=”Tiếp” class=”_54k8 52jh _56bs _56b _7brj _56bw _56bu” data-store=”{&quot;nativeClick&quot;:true}” name=”reset_action” data-sigil=”touchable”><span class=”_55sr”>Tiếp</span></button>
</div>
</form>
<div class=”_2pi8 _7brm”>
<a href=”/login/forget_recovery/?next=%2F&amp;ref=dbl” role=”button” class=”_54k8 56bs _56b _7brl _56bw _56bt _52jh” data-sigil=”touchable”><span class=”_55sr”>Hủy</span></a>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div style=”display:none”>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
</div>
<span><img src=”https://facebook.com/security/hsts-pixel.gif” width=”0″ height=”0″ style=”display:none”></span>
</div>
<div class=””></div>
<div class=”viewportArea _2v9s” style=”display:none” id=”u_0_0″ data-sigil=”marea”>
<div class=”_5vsg” id=”u_0_1″ style=”max-height: 206px;”></div>
<div class=”_5vsh” id=”u_0_2″ style=”max-height: 369px;”></div>
<div class=”_5v5d fcg”>
<div class=”_2so _2sq _2ss img _50cg” data-animtype=”1″ data-sigil=”m-loading-indicator-animate m-loading-indicator-root”></div>Đang tải…
</div>
</div>
<div class=”viewportArea aclb” id=”mErrorView” style=”display:none” data-sigil=”marea”>
<div class=”container”>
<div class=”image”></div>
<div class=”message” data-sigil=”error-message”></div>
<a class=”link” data-sigil=”MPageError:retry”>Thử lại</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id=”static_templates”>
<div class=”mDialog” id=”modalDialog” style=”display:none” data-sigil=” context-layer-root” data-autoid=”autoid_1″>
<div class=”_52z5 _451a mFuturePageHeader _1uh1 firstStep titled” id=”mDialogHeader”>
<div class=”_7om2 _52we”>
<div class=”_5s61″>
<div class=”_52z7″>
<button type=”submit” value=”Hủy” class=”cancelButton btn btnD bgb mfss touchable” id=”u_0_4″ data-sigil=”dialog-cancel-button”>Hủy</button>
<button type=”submit” value=”Quay lại” class=”backButton btn btnI bgb mfss touchable iconOnly” aria-label=”Quay lại” id=”u_0_5″ data-sigil=”dialog-back-button”><i class=”img sp_aeWjzEJ7_HZ_2x sx_518ba0″ style=”margin-top: 2px;”></i></button>
</div>
</div>
<div class=”_4g34″>
<div class=”_52z6″>
<div class=”_50l4 mfsl fcw” id=”m-future-page-header-title” role=”heading” tabindex=”0″ data-sigil=”m-dialog-header-title dialog-title”>
Đang tải…
</div>
</div>
</div>
<div class=”_5s61″>
<div class=”_52z8″ id=”modalDialogHeaderButtons”></div>
</div>
</div>
</div>
<div class=”modalDialogView” id=”modalDialogView”></div>
<div class=”_5v5d _5v5e fcg” id=”dialogSpinner”>
<div class=”_2so _2sq _2ss img _50cg” data-animtype=”1″ id=”u_0_3″ data-sigil=”m-loading-indicator-animate m-loading-indicator-root”></div>Đang tải…
</div>
</div>
</div>
<link rel=”preload” href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y8/l/0,cross/DBr232uOsL1.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz” as=”style” crossorigin=”anonymous”>
<link rel=”preload” href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y_/l/0,cross/kjsoStqJnWk.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz” as=”style” crossorigin=”anonymous”>
<link rel=”preload” href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y2/l/0,cross/-CZey8AHKOg.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz” as=”style” crossorigin=”anonymous”>
<link rel=”preload” href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yq/r/Rw1qoosIWuV.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz” as=”script” crossorigin=”anonymous”>
<link rel=”preload” href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3iANy4/yx/l/vi_VN/Z-CoqJSGpRp.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz” as=”script” crossorigin=”anonymous”>
<link rel=”preload” href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yD/r/nZCMFT1Zim1.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz” as=”script” crossorigin=”anonymous”>
<link rel=”preload” href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3i0sz4/yh/l/vi_VN/dRU-JLuxSok.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz” as=”script” crossorigin=”anonymous”>
<link rel=”preload” href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yx/r/saWsRxax7we.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz” as=”script” crossorigin=”anonymous”>
<link rel=”preload” href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yQ/r/caVzLa4VSnJ.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz” as=”script” crossorigin=”anonymous”>
</body>
</html>

Cách hack facebook mà không cần dùng code hack fb

Hack tài khoản facebook bằng số điện thoại

Tương tự như mã hack facebook, việc sử dụng số điện thoại chỉ áp dụng cho những người trong danh sách bạn bè của bạn. Sau khi đăng nhập vào trang facebook cá nhân, bạn có thể tìm được nickname facebook để hack.

Sau đó ghi các thông tin cần thiết như số điện thoại, ngày tháng năm sinh… Bạn sử dụng thông tin vừa ghi để đăng nhập vào tài khoản muốn hack.

Bấm quên mật khẩu hack acc facebook

Đăng nhập facebook và chọn “quên mật khẩu”. Lúc này, facebook sẽ yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin liên quan như email, số điện thoại… Bạn cần nhập chính xác thông tin của người mà bạn muốn hack.

Facebook lúc này sẽ “đặt lại mật khẩu của bạn” và xuất hiện bên dưới một số tùy chọn mà bạn có thể cân nhắc. Hệ thống facebook sẽ gửi cho bạn một mã bảo mật, bạn phải nhập mã này vào.

Do đó, phương pháp này yêu cầu bạn phải lấy thông tin về mã từ số điện thoại hoặc email của kẻ muốn hack tài khoản facebook.

Cách hack facebook mà không cần dùng code hack fb
Cách hack facebook mà không cần dùng code hack fb

Cách đơn giản hack acc fb bằng email

Đầu tiên, hãy tạo tài khoản Yahoo qua email, sau đó nhập danh bạ từ tài khoản FB của bạn vào phần “Nhập danh bạ”, sau đó nhấn vào Facebook. Bạn chọn tên tài khoản Facebook muốn hack. Tại thời điểm này, bạn cần truy cập nhà cung cấp email mà bạn đang sử dụng, chẳng hạn như Yahoo, Gmail, v.v., để kiểm tra xem địa chỉ email bạn vừa nhận có còn khả dụng hay không.

Bạn phải đăng nhập bằng đúng ID email. Về phần mật khẩu, bạn có thể nhập bất cứ thứ gì bạn muốn. Sau đó, hãy tiếp tục và tạo một tài khoản mới. Đi tới Quản lý Cài đặt Tài khoản, đi tới Quản lý Bí danh, nhập địa chỉ email của tài khoản bạn muốn hack. Bạn không cần xác minh vì tài khoản này không tồn tại.

Thay vào đó, ứng dụng sẽ tự động liên kết với tài khoản của bạn. Vào FB và yêu cầu đặt lại mật khẩu của tài khoản liên kết mà bạn đã tạo. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ nhận được yêu cầu đặt lại mật khẩu của mình trong một email.

Trên là những cách hack code fb siêu đơn giản bạn có thể tự làm mà không cần hacker nào cả. Theo dõi trang tin tức HOANG PHUC International để biết thêm nhiều thông tin mới lạ khác nhé!